Šta znači GABARIT?

» gabarit • muški rod Mmodel u prirodnoj veličini ili umanjen, kalup prema kome se nešto oblikuje (fr.)