Šta znači FUKOVE STRUJE?

» Fukove struje • fizika Vrtložne, vihorne struje, struje indukovane u masivnim provodnicima; Fukoovo klatno klatno pomoću koga se dokazuje da se zemlja obrće oko svoje ose (ime po francuskom fizičaru Leonu Fuko-u)