Šta znači FUGNA?

» fugna • ženski rod Spoj, žleb.