Šta znači FUGIRATI?

» fugirati • glagol (muzika) Komponovati u obliku fuge.