Šta znači FUGATO?

» fugato • prilog (muzika) Stav u obliku fuge u muzičkom komadu.