Šta znači FOTOGRAFIJA?

» fotografija • ženski rod Pisanje svetlošću, "slikanje svetlošću", postupak kojim se pomoću dejstva svetlosni na materije na nju osetljive, izrađuju slike predmeta koji na te materije šalju svetlost;
Slika izrađena na ovaj način, naročito na hartiji (fotogram); fig. verna slika.