Šta znači FOTOGALVANOGRAFIJA?

» fotogalvanografija • ženski rod Izrada pločnog sloga pomoću fotografije i galvanoplastike.