Šta znači FOTOAMATER?

» fotoamater • muški rod Onaj koji se kao nestručnjak bavi fotografijom iz ljubavi prema njoj.