Šta znači FOKSTROT?

» fokstrot • muški rod (muzika) Lisičji hod, živahan salonski ples u 4/4 takta, poreklom iz Amerike, kod koga se kretanje izvodi na prstima nogu (slično šunjanju lisice).