Šta znači FOKOMETAR?

» fokometar • muški rod Sprava za merenje žižne daljine.