Šta znači FOB?

» fob • muški rod (finansije) Skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da se roba prodaje s tim da je prodavac o svom trošku utovari na brod.