Šta znači FLAMENKO?

» flamenko • muški rod (muzika) Španska muzička igra, pljeskanje kastanjetama.