Šta znači FLAGICIJUM?

» flagicijum • l. flagitium pravno: sramno delo, nečasno delo.