Šta znači FLAGELATA?

» flagelata • ženski rod (životinja) Bičari (praživotinje sa dugačkim, končastim, protoplazmatičnim izraštajima).