Šta znači FIJERANT?

» fijerant • muški rod Trgovac koji prodaje svoju robu samo po vašarima.