Šta znači FIJAT!?

» fijat • l. fiat neka bude, pristaje se, odobrava se; fijat mikstura (l. fiat mixtura) farmaceutski: neka bude smesa, neka se izmeša.

» fijat! • usklik Neka bude; pristaje se, odobrava se!