Šta znači FIJALA?

» fijala • ženski rod v. fiola;
arh. Šiljata kulica na gotskim građevinama (najvažniji ukras gotskog građevinarstva).