Šta znači FIJAKER?

» fijaker • muški rod Kočije, naročito kočije u službi uličnog saobraćaja po gradovima (nazvane po svecu Fiacre, čija je slika oko 16bila na kući u Parizu gde su se kočije mogle uzeti u najam).