Šta znači FIDEIKOMIS?

» fideikomis • muški rod (pravo (nauka)) Nepokretno imanje koje po želji zaveštaoca prelazi nerazdeljeno i neotuđljivo s kolena na koleno u istoj porodici, čime se omogućava opstanak te porodice kroz pokolenja.