Šta znači FIDE?

» FIDE • skraćenica (šah) Svetska šahovska federacija (Federesion Internationale des Echeecs), osnovana je na kongresu u Parizu 2jula 19godine u svrhu ujedinjenja svih šahovskih nacija sveta u jedno organizovano telo.