Šta znači FIBULA?

» fibula • ženski rod Kopča, spona (na haljinama);
anat. Lišnjača, cevanica.