Šta znači FIBROM?

» fibrom • muški rod (medicina) Dobroćudni otok mišićnih vlakana, vlaknenik, vezivnik.