Šta znači FENOMENON?

» fenomenon • muški rod Pojava; po Kantu: predmet iskustva (supr. "stav po sebi" noumenon).