Šta znači FENOMENOLOGIJA?

» fenomenologija • ženski rod Učenje o pojavama (za razliku od učenja o "stvari po sebi"); nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavama, izražajima, silama itd. duha s obzirom na njihov razvitak i međusobnu vezu.