Šta znači FENOMENALIZAM?

» fenomenalizam • muški rod Pravac filozofije koji ono što je dato u iskustvu smatra "pojavama" (feonomenima) nesaznatljive "stvari po sebi" (Kantov kriticizam, Kontov pozitivizam, Spenserov evolucionizam).