Šta znači FENOMEN?

» fenomen • muški rod Svaka pojava u duhovnom i spoljnom svetu koja se prikazuje našem opažanju (čulima), naročito teško objašnjiva ili retka prirodna pojava; čudo;
Sjajna pojava, retko sposobna ličnost;
fil. Pojava (za razliku od "stvari po sebi", noumenon.a)