Šta znači FENIKS?

» feniks • muški rod Vrsta japanskih petlova koji se odlikuju neobično dugim repom, katkad do 3 m, perje im je raznobojno a naravi su mirne (drže se samo radi ukrasa);
Vrsta mehaničkog muzičkog instrumenta, sličnog aristonu;
Čest naziv raznih osiguravajućih društava.

» Feniks • muški rod (geologija) Grad u SAD-u, prestonica Arizone.
» Feniks • muški rod (mitologija) Sunčana ptica, mitska ptica starih Egipćana, koja živi 5godina a zatim na lomači koju sama priredi, sama sebe spali i iz svog pepela ponovo oživi podmlađena (simbol nečega veoma retkog, odličnog, neprolaznog, besmrtnog);