Šta znači FENDER?

» fender • muški rod Odbojnik, jastuk ili lopta napunjena plutom ili kučinom koja visi na brodovima sa strane i služi za umanjivanje jačine sudara pri pristajanju brodova.