Šta znači FEN?

» fen • muški rod Jug, topao i vlažan južni vetar koji se javlja na zavetrenim stranama brda i planina (npr. na severnim padinama Alpa).
teh. Sprava za proizvođenje vazdušne struje, električni aparat za sušenje kose.