Šta znači FEDERALNI?

» federalni • pridev Koji se tiče saveza, savezni.