Šta znači FEDERALIZIRATI?

» federalizirati • glagol Ujediniti, ili udružiti radi političkih svrha.