Šta znači FEDERALIZAM?

» federalizam • muški rod Shvatanje o uređenju države koje bi htelo da što veći broj država (pokrajina) združi u politički, privredni i kulturni savez (savez država), ali tako da pojedini članovi toga saveza (savezne države) zadrže što veću samostalnost; supr. centralizam i unitarizam.