Šta znači FECIT?

» fecit • izraz Na umetničkim delima: izradio, napravio (skraćeno: fec.).