Šta znači FEBRONIJANIZAM?

» febronijanizam • muški rod Slobodoumni pokret kome je bio cilj stvaranje samostalne biskupske narodne crkve i otcepljenje od Rima u Nemačkoj (po biskupu U.N. Honthajmu, koji je pisao pod pseudonimom Justus Febronius).