Šta znači FARAON?

» faraon • muški rod U Starom zavetu: titula egipatskih kraljeva.