Šta znači FARANDOLA?

» farandola • ženski rod (muzika) Brzi provansalski ples u 6/8 takta, sastavljen od pet figura.