Šta znači FARADIZIRATI?

» faradizirati • glagol (medicina) Lečiti Faradejevom strujom.