Šta znači FARADIZAM?

» faradizam • muški rod (fizika) Indukcioni elektricitet, nazvan po Faradeju; v. indukcija.