Šta znači FARADIZACIJA?

» faradizacija • ženski rod (medicina) Lečenje indukovanom Faradejevom strujom.