Šta znači FARADIJEVA STRUJA?

» Faradijeva struja • fizika indukovana struja, vidi faradizam.