Šta znači FARAD?

» farad • muški rod (fizika) Jedinica za merenje električnog kapaciteta, kapacitet lopte poluprečnika 1 cantimetar izolovane u vazduhu; za merenje upotrebljava se 90puta veća jedinica zvana mikrofarad (po imenu eng. fizičara i hemičara M. Faraday-a, 1791-1867).