Šta znači FAMOZUM?

» famozum • judicijum l. famosum judicium, prav. obeščašćavajuća presuda.