Šta znači FAMILIJARIZIRATI SE?

» familijarizirati se • fr. se familiariser prihvatiti nešto, sprijateljiti se; dobro se upoznati sa nečim, naviknuti se na što.