Šta znači FAMILIJARAN?

» familijaran • pridev Porodični, srodnički; koji ima porodicu (npr. familijaran čovek); slobodan, prirodan, neusiljen (u ophođenju); prijateljski, iskren, poverljiv, prisan.