Šta znači FAKS?

» faks • muški rod Telekomunikacioni uređaj, faksimil. Skraćeni naziv za telefaks.