Šta znači FAKOMETAR?

» fakometar • muški rod Sprava za merenje jačine sočiva.