Šta znači FAKODAN?

» fakodan • pridev Sočivast, u obliku sočiva.