Šta znači FAKLANSTER?

» faklanster • nl. phalansterium zajednički dom i radionica za jednu falangu; tj. za zadrugu od 400 radničkih porodica, po sistemu franc. socijaliste-utopiste šarla Furijea (Fourier, 1772-1837).