Šta znači FAKIN?

» fakin • muški rod Mangup, hulja, nitkov, ugursuz; nosač, amalin; up. faken.