Šta znači FAKEN?

» faken • muški rod Lutka od drveta ili slame koju konjanici, radi vežbe, gađaju kopljem; up. fakin.